Usługi

Wywóz nieczystości stałych

Podstawianie i opróżnianie kontenerów na gruz, liście itp.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Likwidacja dzikich wysypisk

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego, itp.

Zlecenia nietypowe

Dezynfekcja pojemników

Sprzątanie pomieszczeń

Sprzątanie po zgonach

(sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń po osobach zmarłych w skutek zgonu naturalnego, samobójstwa, morderstwa)

Utrzymywanie terenów zielonych, utrzymywanie czystości terenów zewnętrznych

Odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych

(ze szpitali, laboratoriów, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, studiów tatuażu, aptek itp.)

Wystawiamy dokument odbioru odpadu niebezpiecznego

Zgodnie z ustawą o odpadach niebezpiecznych

Wynajem przenośnych toalet/kabin typu TOJ-TOJ (TOY-TOY)

Odbiór i transport nieczystości płynnych, czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Skontaktuj się z nami

Dzierzążenko 7c, 77-400 Złotów

67 263 31 54

+48 882 908 925

sanikont.bis@poczta.onet.pl

CLOSE
CLOSE